JOURNEY INTO THE SPACE OF CONSCIOUSNESS

Rosa production and Center Noordung
The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European
Regional Development Fund.

Uporabili bomo avtorsko znanje Raja Per Tota za spremljanja odzivov človeške zavesti med izvajanjem glasbeno-vizualnih performansov v živo s pomočjo BCI senzorjev.

Naziv operacije

Potovanje v vesolje zavesti

Namen projekta

Osnovni cilj projekta je, da se uporabi avtorsko znanje Raja Per Tota, ki že vrsto let razvija koncept spremljanja odzivov človeške zavesti med izvajanjem glasbeno-vizualnih performansov v živo  s pomočjo BCI senzorjev.

Tržni produkt projekta bo inovativna umetniška intermedijska instalacija, z že opisano interaktivno vsebino. Ves uporabljen umetniški material bo avtorski, potrebno pomoč pri razvoju rešitev pa bomo izvedli z zunanjimi izvajalci.

V poslovnem delu bomo sledi praksi razvoja samostojne instalacije, ki se jo bo dalo tržiti kot plačljivo izkušnjo ali kot izvedbo inštalacije za namena različnih inštitucij kot so muzeji in izkustvi parki. Samo v Sloveniji bomo tekom izvajanja predstavil produkt od 30 do 50 deležnikom. Pomemben tržni dodatek instalacije pa bo tudi predstava, ki jo bo izvajal  umetnik Raj Per Tot ob režiji Svetlane Dramlić.

Instalacija bo oblikovana tako, da bo primerna za različne skupine ciljnih publik od starejših otrok nad 10 let do starejših posameznikov in skupin ob ustrezni predelavi ali izvedbi performansa. V projektu bomo razvili testno instalacijo za posameznike in projekcijsko aplikacijo za izvedbo performansa.

Naša rešitev naslavlja intimno željo posameznika po pridobivanju novega vedenja (znanja in občutenj) o sebi, svetu in vesolju. V širšem smislu pa ponujamo inovativno rešitev-storitev na presečišču področij znanosti in umetnosti, ki je zanimiva kot del ponudbe znanstvenih, izobraževalnih in kulturno-umetniških institucij (v galerijah, razstavnih prostorih ali kulturnih domovih in festivalih z avdiovizualno in tehnološko-raziskovalno vsebino).

Glavni cilj projekta

Glavni poslovni kazalnik izvedbe projekta je, da bo projekt Potovanje v vesolje zavesti prinesel dve dolgoročni zaposlitvi po končanju financiranja, ki bosta samostojno naprej razvajala in tržila projekt. Center Noordung pa bo postal dolgoročni ambasador in promotor.

Izvedene bodo naslednje aktivnosti

  1. Dodelano avtorsko umetniško avdio vizualno delo s pripravo celostne instalacije, ki jo bo mogoče premikati. Cilj umetniške zasnove je, da se poglobi v zavest opazovalca in spremlja odzive na glasbo in na znane ter neznane stvarne objekte predvajane v video projekciji.
  2. Visokotehnološko plat v razstavi odzivov človeških možganov pri spremljanju dogajanja z enotnim BCI senzorjem, ki se ga preko obstoječe prilagodljive naprave pritrdi na čelo. Odzivi se bodo analizirali s pomočjo algoritma, ki bo na osnovi možganskih signalov različnih valovnih dolžin generiral različne grafične elemente. Ti bodo ustvarjali umetniško personificirane video-grafike, ki jih bo mogoče tudi kupiti.
  3. Izdelavo prenosljive inštalacije, ki jo bo mogoče postaviti na različnih mestih. Poleg tega pa bo mogoče izvajati tudi umetniške performanse za večje skupine ljudi.
  4. Intenzivno testiranje in validacije instalacije pri uporabnikih za kar bo poskrbel Center Noordung, ki predstavlja muzej visokih in vesoljskih tehnologij in je idealen prostor za razvoj takšnih aplikacij. Tukaj se bodo dogajale testne izvedbe z vključitvijo različnih obiskovalcev. Postavitev demo enote pa bo tudi odlična priložnost za odpiranje nadaljnjih tržnih poti nosilca projekta.

Obdobje izvajanja aktivnosti: januar 2021 – december 2021

Vrednost prijavljene operacije znaša 40.000,00 EUR.

Prijavitelj:

  • Rosa produkcija d.o.o., Radvanjska cesta 45, 2000 Maribor

Partnerji:           

  • Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordung, Na vasi 18, 3205 Vitanje,
  • Raj Per Tot  
  • Antonio Giacomin